"KREATIVNE STRATEGIJE"
multidisciplinarni istraživački projekt


Projekt "Kreativne strategije" bavi se nastankom, razvojem, značenjima i utjecajima kreativnih strategija, kako na pojedinca, tako i u široj društvenoj zajednici. Sastoji se od tri radna, simultano provediva, razvojna segmenta: (a) teorijsko istraživanje, planirano na osnovu recentne literature i direktne suradnje sa stručnjacima referentnih područja u praktičnim modulima projekta; (b) umjetničke produkcije, koja nastaje na osnovu rada na praktičnim modulima unutar projekta; i (c) kritičke refleksije na procese i rezultate projekta.

Cilj projekta je razviti platformu za razumijevanje, razmjenu i stvaranje novih kreativnih strategija kao odgovora na konkretne društvene situacije i stanja, kao i njihovo aktiviranje u stvarnom društvenom tkivu.

Umjetnička produkcija projekta organizirana je po modulima. Svaki modul ima svoj specifični način prilaska temi i kroz praktični proces se unutar svakog modula razvijaju različite metodologije kao i načini analize rezultata. Moduli su komplementarni, čineći cjelinu projekta, ali funkcioniraju i samostalno (izložba, knjiga, teorijska rasprava, web site itd.), ili u kombinaciji s jednim ili nekoliko drugih modula projekta istovremeno. Izložbe, prezentacije i analize modula teku usporedo s njihovim nastajanjem.


RAZRADA POJEKTA
>